Tuesday 16 July, 2024
Edition: Việt Nam
VUA GIƯỜNG CHIẾU
Tag Archives: thương vợ bầu
về rửa bát giữa trưa vì thương vợ bầu tháng cuối, tôi sốc nặng khi chứng kiến cảnh này

Chuyện gia đình : Kể từ ngày vợ bầu bí đến giờ, Huy chăm sóc ghê lắm, lúc nào đi làm về là anh cũng xắn tay áo vào bếp làm cơm cho vợ ăn và không để vợ phải bất cứ việc gì ngoài dưỡng...