Monday 03 August, 2020
Edition: Việt Nam
VUA GIƯỜNG CHIẾU
Tag Archives: 11 tuổi

Tin tức cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin trình báo từ gia đình, cơ quan CA đã đưa cháu bé đi xét nghiệm và nhận được kết quả, đúng là có tình trùng bên trong âm đạo của cháu bé.  Phụ...

By phuongttm on Apr 18th, 2018