Thursday 17 June, 2021
Edition: Việt Nam
VUA GIƯỜNG CHIẾU
Tag Archives: trai bao

Theo như ghi nhận của các quý bá sành “của ngoại” thì những “t.r.a.i b.a.o” Tây thường là những gã thanh niên thất nghiệp ở các nước bản xứ, đến Việt Nam theo con đường...